Загальні положення та спеціальні терміни.

 

Он-лайн система HUBBER (Система) — вихідний код, текстове наповнення, зображення, дизайн, зовнішній ("front-end") та внутрішній ("back-end") функціонал, а також будь-які об'єкти авторського права та інші, за винятком будь-яких знаків для товарів і послуг, об'єкти права інтелектуальної власності (захищені та незахищені), які складають Веб-сайт HUBBER та забезпечують його функціонування, система та інтернет-сайт, що має доменне ім'я, доступні за посиланнями https://hubber.pro, за допомогою яких надається доступ до персонального кабінету користувача. Власником Системи є ТОВ «ХАББЕР» (код ЄДРПОУ 40357985), далі — Адміністрація Система, або Адміністрація.

 

Веб-сайт HUBBER – об'єкт авторського права, що включає в себе сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту https://office.hubber.pro і (або) облікового запису власника веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет https://office.hubber.pro. Веб-сайт, який надає користувачам можливість синхронізувати та підтримувати в актуальному стані інформацію щодо товарів, прайс-листів, наявності або відсутності товарів, замовляти он-лайн способом та відстежувати статус замовлених споживчих товарів та інших продуктів і послуг для споживачів, розміщений за адресою https://hubber.pro/, шляхом реєстрації аккаунту та отримання доступу до «Персонального кабінету», що є складовою частиною Веб-сайту HUBBER.

 

«Персональний кабінет», що є складовою частиною Веб-сайту HUBBER забезпечує можливість користуватися онлайн-сервісами в мережі Інтернет, зокрема, розміщувати інформацію про товари, роботи та/або послуги на Веб-сайті HUBBER у межах Он-лайн платформи «HUBBER», а також через Веб-сайт HUBBER — у межах інших он-лайн платформ;

 

Користувач — фізична особа-підприємець або юридична особа (а також фізичні особи, які є їх співробітниками або представниками) при користуванні персональним кабінетом, доступ до якого надається через Систему.

 

Аккаунт/реєстрація аккаунту — сукупність даних та інформаційних матеріалів Користувача, обліковий запис що індивідуалізується даними, вказаними Користувачем при реєстрації в Системі HUBBER, у тому числі логіну та паролю.

 

Дані авторизації — дані, необхідні для ідентифікації Користувача й отримання доступу до Системи HUBBER, що складаються із Логіну — унікального ідентифікатора, у вигляди адреси електронної пошти, і Пароля — набору символів, що захищають доступ до Аккаунту Користувача від стороннього доступу третіх осіб.

 

Зупинення (обмеження) надання доступу – штучно створена Адміністрацією системи неможливість (обмеженість) доступу Користувача до розміщеної ним інформації, послуг і сервісів в Системі HUBBER.

 

Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- й змішані матеріали інформаційного характеру.

 

Замовлення (покупця) – запит споживача щодо придбання товарів та послуг, розміщених на Он-лайн платформах; надається шляхом використання технічних можливостей Системи;

 

ТОВ «ХАББЕР» з метою захисту комунікацій та даних Користувачів використовується сертифікат True BusinessID Wildcard. Це протокол, що забезпечує шифрування даних в мережі Інтернет, установку захищеного з'єднання між браузером (у тому числі браузером Користувача) і сервером, на якому діє Система HUBBER.

 

Крім того, цей протокол використовується для шифрування комунікації між серверами і веб-додатками, що використовуються Користувачами.

 

Угода користувача системи HUBBER

Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності визначає порядок одержання, зберігання, обробки та використання персональних і інших даних (далі — персональні дані), які надаються та розміщуються Користувачем при використанні ним Системи. Персональні дані Користувача отримує ТОВ «ХАББЕР» (код ЄДРПОУ 40357985), якому належить Система HUBBER (далі — Система), від Користувачів Системи при реєстрації Компанії в Системі, а також під час використання системи. Персональні дані Користувача заповнюються Користувачем безпосередньо.

 

Для того, щоб здійснити реєстрацію в Системі та використовувати її сервіси та можливості, створювати та розміщувати в середині Системи інформацію Користувач повинен уважно ознайомитися з усіма правилами та висловити свою повну і беззаперечну згоду з умовами, шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» в Системі HUBBER.

 

Здійснюючи реєстрацію в Системі, додаючи свої персональні дані та/або надаючи такі дані в інший спосіб в межах Системи, Користувач дає свою однозначну згоду з умовами політики конфіденційності. Користувач надає Адміністрації право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача згідно з умовами політики конфіденційності та відповідно до норм чинного законодавства України. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення ним до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, завдані таким несанкціонованим доступом.

 

Адміністрацією здійснюється збір та узагальнення інформації, а саме: імені, прізвища, номеру контактного телефону, e-mail користувача (уповноваженої особи компанії); а також інформації про компанію: назви, реквізитів компанії, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, юридичної адреси компанії (адреса реєстрації), фактичної адреса (фактичного розташування компанії), форми власності, системи оподаткування.

 

Адміністрація може використовувати дані для надання та поліпшення сервісу всередині Системи, а також для проведення основних ділових контактів. До них відносяться робота служб, підтримка та покращення ефективності служб, включаючи розробку нових функцій, дослідження і забезпечення підтримки Користувачів. До такої інформації відноситься зокрема інформація про:

 

інформацію про помилки роботи ресурсу, ініційовану Користувачем;

 

поведінку Користувача в Системі, тощо.

 

Також Адміністрацією може збиратись інформація неособистого характеру: cookies-файли, теги, мітки/маяки (beacons), відстеження IP адреси/відстеження URL та інші інструменти. "Cookies-файли" – це частини коду/тексту, що зберігаються на будь-якому комп'ютері при перегляді будь-якого Веб-сайту(ів). Cookies можуть розміщуватися Адміністрацією чи третіми сторонами – рекламодавцями, з якими співпрацює Адміністрація. "Теги" та веб-маяки відносяться до скрипт-кодів, що в першу чергу використовуються для відстеження активності відвідувачів на Веб-сайті(ах) програмами веб-аналітики.

 

Крім того інформація про Користувача, у тому числі персональні дані, можуть бути використані для ідентифікації клієнта як Користувача Системи, з метою надання акційних пропозицій, обробки заявок, замовлень, зауважень та пропозицій, коментарів, інших комунікацій, направлення інформації про зміни у Системі та інших матеріалів електронною поштою.

 

Вся інформація збирається Адміністрацією у форматі «як є» і не змінюється в процесі збору даних.

 

Адміністрація має право зберігати персональні й інші дані Користувача протягом періоду, необхідного для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем або протягом строків, встановлених чинним законодавством України, нормативними актами міжнародного права, ратифікованими Україною, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

 

Адміністрація зобов'язується не надавати персональні дані Користувача третім особам у комерційних цілях без згоди на те Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача персональних даних третім особам допускається виключно у випадках, прямо передбачених Законами України після інформування Користувача, якому належить дана інформація.

 

Користувач погоджується з тим, що в процесі користування сервісами всередині Системи шляхом використання персонального кабінету, створюючи партнерські контакти з іншими Користувачами, він надає інформацію (у тому числі персональні дані) іншим Користувачам, які знаходяться в межах Системи.

 

Користувач має право змінити або вилучити свої персональні дані, які знаходяться у Системі. Користувач може самостійно змінити або вилучити свої персональні дані, використовуючи відповідні функції Системи та свій обліковий запис. Якщо це не видається можливим, користувач має право звернутись до ТОВ «ХАББЕР», направивши звернення на відповідну електронну адресу, зазначену на відповідній сторінці у Системі.

 

Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Системи, щодо порядку розміщення і використання інформаційних даних і інших технічних питань.

 

У разі, якщо будь-яке положення політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або їх частину, буде визнано таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать чинному законодавству України.

 

Правила розміщення інформації в Системі HUBBER

Користувач самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані зі створенням і розміщенням інформації і зображень в Системі, в тому числі за те, що зміст інформації, зображень відповідає вимогам законодавства України і не порушує права і законні інтереси третіх осіб. 

 

При розміщенні в Системі HUBBER інформації необхідно пам'ятати, що будь-який текст, графічні зображення, фотографії, відео-матеріали, тощо, мають свого автора і правовласника. Інформація, що розміщується в Системі HUBBER не повинна порушувати авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та / або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам. Якщо основним об'єктом зображення є людина, Користувач несе відповідальність за наявність згоди цієї людини на розміщення його зображення в Системі. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані зі створенням і розміщенням інформації і зображень у Системі 

 

Інформація що розміщується в Системі HUBBER повинна строго відповідати розділу сайту: У розділі «Мої дані» розміщується інформація про зареєстрованого користувача (фізичну особу-підприємця, фізичну особу-представника компанії, юридичну особу, контактні дні, реєстраційні дані, форма власності, система оподаткування, тощо). У розділі «Оптовий каталог» та «Роздрібний каталог» розміщується інформація про товари компанії. 

 

Всі матеріали, коментарі та відгуки, що розміщуються Користувачем, є суб'єктивними думками автора. Адміністрація Системи HUBBER не може перевірити достовірність всієї розміщеної інформації і попереджає користувачів про неприпустимість розміщення завідомо неправдивої інформації, а також образливих висловлювань, та інформації, яка може завдати шкоди діловій репутації інших користувачів. 

 

Адміністрація Системи HUBBER залишає за собою право на видалення будь-яких об'єктів без повідомлення осіб, які їх розмістили. 

 

Для грамотного і зручного для сприйняття оформлення інформації необхідно слідувати наступними рекомендаціями: 

 

В Системі заборонено використовувати для виділення ВЕЛИКІ БУКВИ, крім випадків написання абревіатур, що врегульовані правилами українського ділового мовлення. Всі подібні виділення будуть видалятися модератором; 

 

У назвах публікацій і анотаціях до них забороняється вказувати посилання на сайти; 

 

Для перерахування чого-небудь в тексті використовуйте списки. Кожен рядок в списку повинна закінчуватися або крапкою з комою, або точкою. Останній рядок списку завжди повинна закінчуватися крапкою; 

 

Додавайте зображення, максимально відображають суть інформації яка розміщується, це робить публікацію більш інформативною для інших користувачів. 

 

Завжди перевіряйте вірність даних, які подаються в Систему перед тим, як вони стануть доступні всім Користувачам Системи. 

 

При здійсненні користування Системою та персональним кабінетом Користувач зобов`язується НЕ вчиняти наступних дій:

не створювати від свого імені більше одного облікового запису в Системі; 

 

не розпалювати й не сприяти розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі; 

 

не здійснювати дії, що порушують права, волю, честь і гідність будь-якої особи; 

 

не розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), яка порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності й/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності; 

 

не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Системи з метою, яка може бути кваліфікована (зокрема компетентними державними органами) як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення норм чинного законодавства України; 

 

не розміщувати матеріали порнографічного характеру й матеріали, заборонені до публікації законодавством України про суспільну мораль а також матеріали, що збуджують соціальну, расову, національну, статеву, релігійну, а також будь-яку іншу ненависть і ворожнечу; 

 

не здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації користувачів інших облікових записів; 

 

не одержувати доступ до облікового запису й/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись як в обманний спосіб, шляхом зловживання довірою, підбора логіну й паролю; 

 

не розміщувати комп'ютерні віруси й/або програми, здатні перервати або порушити нормальний функціонал комп'ютерного обладнання й/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб, не здійснювати дії, які б могли вплинути на нормальну роботу Системи, та функціонування усіх її сервісів; 

 

не використовувати нецензурні вирази й образи та інші вирази, здатні образити честь і гідність, а також національні та релігійні почуття людей (будь-якою мовою, в будь-якому кодуванні, в будь-якій частині повідомлення — заголовку, тексті, підписі та ін.).Допускаються коректно висловлені претензії з аргументацією. 

 

Крім того забороняється розміщувати інформацію про товари і послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації або реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідних сертифікатів, дозволів, ліцензій. 

 

Адміністрація Системи HUBBER залишає за собою право відмовити в розміщенні інформації, яка за тематикою не пов'язана з тематикою Системи або заборонена чинним законодавством України та/або цими правилами. Ми відмовляємо в розміщенні (в тому числі платному розміщенні) інформації про: 

 

продаж та будь-який інший вид розповсюдження будь-якого виду порнографічної продукції, інформацію про послуги сексуального характеру або іншу подібну інформацію, оскільки це є порушенням чинного законодавства України про захист суспільної моралі; 

 

розповсюдження рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

 

заборонених до продажу тварин, в тому числі занесених до СІТЕS (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення); 

 

продаж контрафактних цифрових носіїв з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор, комп'ютерних програм, баз даних, тощо; 

 

продаж та купівлю державних нагород; 

 

виготовлення та продаж номерних знаків (стандартних, іменних, елітних і подібне), послуга відмотування пробігу автомобіля; 

 

продаж спамерських баз, товарів і послуг, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці; 

 

створення та розповсюдження баз даних, що містять персональні дані; 

 

розповсюдження матеріалів, що містять державну, банківську або комерційну таємницю. 

 

Перелік не є вичерпним та може доповнюватися і оновлюватися Адміністрацією Системи HUBBER 

 

Гарантії та відповідальність Користувача

Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яку він розміщує в середині Системи. 

 

Користувач особисто відповідає перед третіми особами за свої дії в процесі користування функціями та сервісами Системи. 

 

Користувач зобов'язується самостійно і за власний рахунок врегульовувати всі можливі претензії третіх осіб, які пов'язані з його діяльністю при користуванні функціями та сервісами Системи. 

 

Будь-які дії у Системі, здійснені з використанням облікового запису та/або логіну і паролю Користувача, вважаються здійсненими особисто Користувачем, якщо Користувачем не буде доведено зворотне. При цьому Користувач несе повну відповідальність за такі дії, їх наслідки й результати, у т.ч. якщо використання облікового запису Користувача третьою особою було санкціоновано безпосередньо Користувачем. 

 

Користувач несе відповідальність та гарантує якість товарів, робіт та/або послуг, інформацію щодо яких він розміщує в Системі HUBBER. 

 

Користувач гарантує що має усі сертифікати якості, ліцензії, дозволи та документацію на товари, роботи та/або послуги, регламентовані законодавством України щодо захисту прав споживачів, інформацію щодо яких він розміщує в Системі HUBBER. 

 

Користувач гарантує, що ціна на товари, роботи та/або послуги, інформацію щодо яких він розміщує в Системі HUBBER, не перевищує ціни на товари, роботи та/або послуги, яка оприлюднена на офіційному веб-ресурсі користувача. 

 

Гарантії та відповідальність Адміністрації системи: 

 

Адміністрація системи не провадить обов'язкової перевірки інформації, яка розміщується Користувачами в середині Системи. 

 

Адміністрація системи не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені Користувачем при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим. 

 

Адміністрація системи не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної в системі Користувачами, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках системи, так і в інший можливий спосіб. 

 

Вся розміщена Користувачами в системі інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили до моменту, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Системи не отримують ніяких прав на інформацію, розміщену іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання. 

 

Адміністрація системи не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення, зокрема таких, що виникають через збої в роботі інтернет-провайдерів. Адміністрація системи докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни; 

 

Адміністрація системи не гарантує, що товари та послуги, пропоновані іншими користувачами в межах Системи, будуть відповідати вимогам Користувача; 

 

Адміністрація системи не гарантує, що якість товарів і послуг, придбаних за допомогою Системи, буде відповідати очікуванням і / або вимогам інших Користувачів; 

 

Адміністрація системи не гарантує, що товари, послуги або інформація, замовлені за допомогою Системи, будуть надані Користувачем системи відповідно до очікувань інших Користувачів. 

 

Терміни розміщення інформації про товари, роботи та/або послуги Користувача в межах інших он-лайн платформ встановлюються безпосередньо он-лайн платформами. 

 

Адміністрація системи залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами в разі:

отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України виключно у випадках, прямо передбачених законодавством України; 

 

вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем у Системі; 

 

вимог офіційного дистриб`ютора щодо неправомірної реалізації товару, за умови надання підтверджуючих вимоги матеріалів; 

 

іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Системи, юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням; 

 

виявлення інформації, яка заборонена до розміщення у Системі відповідно до цих правил. 

 

Стандарти обслуговування

(зазначені Стандарти невід`ємною частиною ліцензійного договору) 

 

Ці Стандарти обслуговування складено у відповідності до законодавства України у сфері захисту прав споживачів, відповідних міжнародних актів, правил та стандартів, встановлених он-лайн платформами, які здійснюють реалізацію товарів широкого вжитку, шляхом розміщення інформації про них у мережі Інтернет, тощо. 

 

Ці Стандарти обслуговування є чинними та можуть бути змінені та доповнені у разі зміни чинного законодавства або зміни вимог, встановлених он-лайн платформами, які здійснюють реалізацію товарів широкого вжитку, шляхом розміщення інформації про них у мережі Інтернет.

 

Згідно статті 6 Закону України «Про захист прав споживачів»

— Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. 

 

— Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції. 

 

— Забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції. 

 

Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку — протягом десяти років. 

 

Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва — протягом строку служби, в разі відсутності такого строку — протягом десяти років. 

 

Згідно статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів»

1 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

 

Згідно частини 4 статті 8 продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті (гарантійний ремонт та заміна товару). За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону. 

 

Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. 

 

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача). 

 

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. 

 

Крім того, згідно частини 11 статті 8 вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. 

 

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. 

 

Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до придбаного товару. 

 

 

Згідно статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів»

1 Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

 

Інформація про продукцію повинна містити:

 

1) назву товару, найменування або відтворення знаку для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; 

 

3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об'єм тощо), умови використання; 

 

4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; 

 

5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів; 

 

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; 

 

6.1.) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності; 

 

7) дату виготовлення; 

 

8) відомості про умови зберігання; 

 

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця); 

 

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; 

 

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; 

 

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

 

Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови. 

 

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду Товариству з обмеженою відповідальністю "ХАББЕР" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів суб'єкта господарювання. 

 

Метою обробки добровільно наданих персональних даних є встановлення ділових стосунків та договірних відносин, підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, внутрішніх документів ТОВ «ХАББЕР» з питань господарської діяльності, захист інтересів ТОВ «ХАББЕР» та його контрагентів. 

 

Посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою реалізації зазначених вище відносин та в комерційних цілях, а також ознайомлений із моїми правами, визначеними Законом України "Про захист персональних даних".Згідно статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів»